Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  Agreements – יותר מ-60 עורכי דין, לצדך בכל צעד

  אתר חוזה מציע שירותים משפטיים בנושאי חוזים

  Agreements ייעוץ ופתרונות משפטיים

  תוכן עניינים

  השירותים המשפטיים ניתנים באתר מטעם עורכי דין מקצועיים, העוסקים בסוגים שונים של חוזים:

  • ייעוץ בנושא עריכה ואכיפת חוזה.
  • ליווי בתהליך חתימת חוזים, החל מרגע הכתיבה ועד לחתימה.
  • ייצוג בתביעת פיצויים בגין הפרת חוזה.
  • ייצוג בהליכים מול צדדים שונים לחוזה כולל צד שלישי.
  • ייעוץ בנוגע לעריכת חוזה מכר, הפרת חוזה נישואין, חוזה שכירות דירה, חוזה שותפות וכו'.
  • מתן מענה בנושאים הקשורים להארכת חוזה בכפוף לשינויים.
  • ליווי אישי ומקצועי בנושאי הפרת הסכמים בהטעיה, עושק וחוסר תום לב בעת ניהול משא ומתן.
  • ייעוץ במקרים של אי תקפות חוזים או הסכמים בכתב או בעל פה.
  • דרישה לביטול חוזה או בטלות חוזה ותביעה לפיצויים.
  • עריכת משא ומתן עם גורמים שונים במטרה להוביל לחתימת חוזה.

  אין בנמצא אדם שלא חתם בחייו על חוזים והסכמים, הנוגעים לעסקאות שונות, גם אלו הפשוטות ביותר. באתר זה, מאמרים העוסקים, רובם ככולם, בהיבטים שונים הנוגעים לדיני חוזים:

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   • הפרת חוזה: סוגי הפיצויים שניתן לקבל בגין הפרת חוזה

   • חוזה בעל פה: תוקפו המחייב של חוזה בעל פה והחריגים לו

   • חוזה מכר והסעיפים המהותיים שעליו לכלול

   • חוזה עבודה ואכיפתו

   • חוזה שכירות דירה או לעסק

   • חוזה אחיד והדין הייחודי הנהוג בו,

   • חוזה מתנה והתנאים בהם ניתן לחזור מהתחייבות שניתנה מכוחו, ועוד.

   אנו תקווה כי מאמרים אלו יסייעו בידכם להתנהל באופן מושכל ומחושב, בכל סיטואציה חוזית שתדרשו לה.

   חוזה – מידע כללי

   החוזה הוא כלי משפטי, אשר נועד לתת תוקף מחייב, להסכמות הצדדים. מרגע שחתמו הצדדים, על החוזה, הם מחויבים לו באופן שלם ומוחלט, למעט מקרים שונים, כאמור בחוזה עצמו ועל פי קביעת החוק. החוזה הוא למעשה, מעין ראי, הבא לשקף את רצון הצדדים(1).

   התקשרות בחוזים הינה פעולה שכיחה בחיי היום יום, גם אם לעיתים איננו מודעים לכך, אנו כורתים למעשה, חוזים כדבר שבשגרה. למשל, כשאנו משלמים לנהג האוטובוס, כשאנו קונים חולצה, מבצעים העברה בנקאית, שולחים מכתב בדואר ועוד. אלו הן דוגמאות לפעולות יומיומיות, המהוות התקשרות חוזית, הנובעת ממפגש רצונות ואינטרסים.

   סוגים שונים של חוזים

   ישנם סוגים רבים ומגוונים של חוזים, הנוגעים לתחומי חיים שונים, כמו למשל, חוזה עבודה, הבא לעגן את מערכת היחסים בין עובד למעביד.

   עובדים רבים אינם מודעים לכך, כי הוראות של חוזה עבודה, יכולות רק להטיב עמם וכל הוראה הגורעת מזכויותיהם על פי חוק, איננה תקפה. דוגמא נוספת לחוזה, היא חוזה להשכרת דירה/עסק או חוזה מכירת דירה/עסק. חוזים אלו נועדו לעגן את התחייבויות השוכר והמשכיר, זה כלפי זה.

   האם חוזה חייב להיות בכתב?

   מטרתו של החוזה, היא לעגן את התחייבויותיהם של הצדדים זה כלפי זה. מטבע הדברים, חוזה צריך להיות בכתב, על מנת שלא יהיו מחלוקות לגבי ההסכמות ועל מנת שלא יהיה פתח להתחמקות של מי מהצדדים. כך גם אין כל קושי ראייתי להוכיח את הסכמות הצדדים.

   אולם, ככלל, חוזה אינו מוכרח להיות בכתב (למעט חריגים, כפי שיוסבר להלן) וחוזה בעל פה הנו חוזה בר אכיפה, וההתחייבויות שניתנו על פיו, הגם שנאמרו בעל פה ולא נקבעו בכתב, יחייבו את הצדדים לו.

   תחום יחסי העבודה גורם לכך שלא מעט סיכומים עוברים בעל פה בין עובד למעסיק. קראו למשל מאמר שפורסם בynet – ובו התייחסות למצב בו המעסיק מפר חוזה בעל פה.

   החיסרון הבולט של חוזה בעל פה, נעוץ בפן הראייתי ובעיה זו איננה קיימת כאשר החוזה הוא בכתב. במקרה של חוזה בעל פה, על הצד התובע, מוטל הנטל להוכיח את ההתחייבויות הצד השני כלפיו, להן הוא טוען ורק אם יעמוד בנטל ההוכחה, יקבל את מבוקשו. המבקש יכול להוכיח את טענותיו, בין השאר באמצעות תכתובות בין הצדדים, עדי ראייה, התנהגות הצדדים בפועל ועוד.

   עם זאת יש לדעת, כי החוק קובע מספר עסקאות חריגות, אשר בעניינן חוזה בעל פה אינו בר תוקף, בהן: עסקת מכר מקרקעין וחוזה מתנה, שמפאת חשיבותן, עסקאות אלו, צריכות להיקבע בכתב.

   תום לב – עקרון על בדיני חוזים

   דיני החוזים קבעו עקרון על, הנקרא תום לב(2). משמעותו היא כי צדדים לחוזה, חייבים לנהוג בתום לב, אחד כלפי השני ולא להסתיר זה מזה, מידע הרלוונטי להתקשרות ביניהם. הסתרת מידע אשר ידיעתו, הייתה גורמת לצד השני, שלא להתקשר בחוזה, היא הפרה חד משמעית של עקרון תום הלב.

   חשוב לציין כי חובת תום הלב, משתרעת הן על המו"מ עצמו, לקראת כריתת חוזה, הן על מועד החתימה והן על זמן קיום החוזה.

   הפרת חוזה

   כאמור, חוזה מביע את הסכמות הצדדים ונותן להן תוקף משפטי מחייב. בנסיבות בהן תופר ההתחייבות מכוח החוזה, זכאי הצד הנפגע לסעדים הקבועים בחוק ולסעדים המופיעים בחוזה. ישנם למעשה שלושה סעדים אפשריים:

   1. סעד האכיפה : הצד שנפגע, רשאי לפנות לבית המשפט ולדרוש את אכיפת החוזה. בתי המשפט, לא יורו על אכיפה, היכן שהיא בלתי אפשרית או דורשת נקיטת אמצעים בלתי סבירים.

   2. ביטול החוזה והשבה : בתי המשפט אינם ממהרים לבטל חוזים, שכן הנחת המוצא היא, כי הצדדים היו מעוניינים בהתקשרות זה עם זה ועל כן, חתמו על החוזה. במקרה של הפרת חוזה יסודית, מקנה החוק לצד שנפגע, אפשרות לבטל את החוזה, לאלתר. במקרה של הפרה שאיננה הפרה יסודית, ביטול החוזה, מותנה במתן שהות לצד המפר, לקיים את התחייבויותיו על פי החוזה.

   3. פיצויים : גרם הצד המפר, נזק, הצד הנפגע, רשאי לקבל פיצוי ובחוזים רבים, ישנו סעיף של פיצויים מוסכמים.

   החוזה הוא מסמך משפטי, המשקף את רצון הצדדים, החתומים עליו. ישנם סוגים שונים של חוזים, כאשר על כולם חל עקרון תום הלב, הקובע כי צדדים לחוזה, צריכים לנהוג בתום לב זה כלפי זה ולא להסתיר פרטים מהותיים על העסקה. במקרה של הפרת חוזה, עומדים לנפגע סעדים שונים כמו אכיפה, ביטול והשבה ופיצוי.

   ____________

   (1) החוקים המרכזיים בישראל העוסקים בדיני החוזים הם חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973, וכן חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תש"ל – 1970.

   (2) למען הדיוק, עקרון תום הלב נקבע עוד במקורות היהודיים הקדומים. הביטוי תום לב מופיע לראשונה במקרא בפרשת וירא, בסיפור אברהם ואבימלך, שם אומר אבימלך לקב"ה כי "…בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתָם לבבך עשית זאת ואחשׂך גם אנכי אותך מחֲטו לי..".

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף