Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  איך לנסח חוזה חכירה (מדריך משפטי)

  המדינה ככלל ורשות מקרקעי ישראל כפרט או רשות לפיתוח או קק"ל בעלי כלל הנכסים, כאשר הנסיבות העומדות מאחורי כך רבות הן: האחת – מניעת השתלטות גופים פרטיים על השטחים ובכך שמירה משאבי הטבע ולא רק תחת המדינה לשימוש כלל אזרחי.

  השני – השקעות חיצוניות ופרטיות עלולות להביא לפגיעה בביטחון המדינה לטווח הרחוק לרבות חתירה תחת שלטון.

  תוכן עניינים

  מהי תקופת החכירה?

  חכירת היוון זוהי חכירה כאשר דמי החכירה משולמים פעם אחת לתקופה ארוכה החל מחמש שנים ועד חכירה לדורות של מעל ל – 25 שנה, אחת ל-49 שנים נעשית הארכת חוזה חכירה באופן אוטומטי לכן על פניו לא אמורים לבוא ולפגום בחוזה אשר נכרת בין הצדדים.

  נקודה חשובה נוספת, רוב העסקאות בארצנו לרבות עסקאות מכר נכסים הן באופן האמור.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהי חכירה?

   כמעין שכירות ארוכת טווח, אשר חוזה הנחתם בין הצדדים מעיד על כך כי החוכר הופך להיות בעל הזכויות במקרקעין הספציפי שאודותיו נחתם החוזה.

   האם ניתן לבטל הסכם חכירה?

   לרשות מקרקעי ישראל ישנה זכות לבטל את הסכם החכירה במידה והיזם שחכר את השטח לא ניצל אותו לבניה או ניצל באופן חלקי. או שיקולים ציבוריים, במסגרתם רשות מקרקעי ישראל עלולה לבטל את הסכם החכירה ולהחכיר את השטח ליזם אחר או לעצמה כל עוד נעשתה בנייה בשטחים אלו.

   תנאים מצטברים הצריכים להתקיים על מנת שמנהל מקרקעי ישראל תאשר את חידוש הסכם

   החוכר בעל חוזה בתוקף מול מנהל מקרקעי ישראל, שהחוכר לא הפר את החוזה ופעל לפיו, לוודא כי לא נעשתה העברת זכויות לצד ג על ידי החוכר ללא רשות המנהל. התנאים בחוזה החידוש צריכים להיות זהים לתנאים שסוכמו בהסכם החכירה הראשוני. הגבלות משפטיות העלולות למנוע את חידוש ההסכם כגון טיפול משפטי, כינוס נכסים, צווי מניעה, צווים משפטיים וכדומה, ימנעו את החידוש.

   מה יכלול חוזה חכירה מול רשות למנהל הקרקעות בישראל במידה ומדובר בחברה משכנת?

   החוזה סטנדרטי ומובנה, החוזה יכלול פרטים על מעבירי הנכס ומקבליו לרבות חתימתם. לרבות ציון החלק להעברה מתוך הנכס. החוזה יכלול את הסכום תמורתו בוצעה החכירה ואת מועדו. החוזה יכלול את פרטי המקרקעין המלאים לרבות: גוש, חלקה, שטח במ"ר, דירה, מבנה, קומה, כתובת מלאה.

   זאת לצד בחירה רלוונטית בין נכס שנרכש על ידי המעבירים במסגרת מיזם מחיר למשתכן/דיור במחיר מופחת/ מחיר מטרה לבין מעביר שמעביר נכס שאינו קשור לאמור לעיל.
   על המסמך להיות מאומת מול עורך דין.

   לסיום, חשוב מאוד לשוב על הנאמר בהתחלה, יש למלא אחר הוראות החכירה! אי עמידה במטרות החכירה מהווה עבירה על החוק, כאשר במידה וההליך יגיע לבית המשפט אשר יהיה אמור ליתן החלטתו לאישור או סירוב לביטול הסכם החכירה בין המנהל לבין החוכר – ביטול החכירה משמעותה איבוד כלל הזכויות שהיו בקרקע אף על פי שנרכשו כדין ונתנה תמורה מלאה בגינן..

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף