Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ביטול הסכם מתנה – שלושה דגשים חשובים

  הסכם מתנה שונה מכל הסכם אחר בכך שאין בו תמורה. בדרך כלל, צדדים מחליטים שהסכם ביניהם יהיה הסכם מתנה כאשר יש ביניהם היכרות מוקדמת ויחסים קרובים, והם שואפים לטובת כל הצדדים ולא רק לטובתם האישית.

  ביטול הסכם מתנה - שלושה דגשים חשובים

  ואולם, מכיוון שכאמור, בהסכם מתנה אין תמורה, ישנן נסיבות שבהן נותן המתנה יכול לחזור בו מהתחייבותו לתת מתנה. מאמר זה יציג שלושה דגשים חשובים בביטול הסכם מתנה.

  תוכן עניינים

  בהסכם מתנה אמנם אין תמורה אך מדובר בהסכם לכל דבר

  יהיו שיחשבו, שעקב העובדה שבהסכם מתנה אין תמורה, הרי שלא מדובר בהסכם "אמיתי", ולכן, אם נותן המתנה מעוניין לבטל את ההסכם, כל שהוא צריך לעשות זה לומר לצד השני שהוא חוזר בו מהתחייבותו לתת מתנה, ואם כבר נתן את המתנה – לקחת אותה בחזרה או לדרוש מהצד השני תמורה.

  ואולם, הדבר לא נכון. היעדר תמורה מהסכם מתנה לא הופך הסכם שכזה להסכם "לא אמיתי".

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כדי לבטל הסכם מתנה, יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה, שעקב נסיונו הרב, יכול לסייע בגיבוש אסטרטגיה לביטול ההסכם. כדי להתכונן לפגישה זו חשוב לשלוט בהשתלשלות האירועים שהובילו לחתימה על הסכם המתנה, לאסוף שמות של אנשים שיכולים להיות עדים, וכן לאסוף כל מסמך שיכול להיות רלוונטי.

   בית המשפט מתמקד בעיקר בכוונת הצד שנתן את המתנה

   כאמור, בהסכם מתנה אין תמורה, משמע למעשה, מדובר בחוזה חד צדדי.

   עקב כך, בתביעות לביטול הסכם מתנה, ובפרט כשהמתנה היא במקרקעין, כאשר בית המשפט בוחן את האינטרסים של כל אחד מהצדדים להסכם – הוא מתמקד בעיקר בכוונת הצד שנתן את המתנה, ופחות מייחס חשיבות לאינטרס ההסתמכות של הצד שקיבל את המתנה. ישנם מקרים שבהם בית המשפט נוטה לבדוק את גמירות הדעת שהייתה בחתימה על הסכם המתנה, באופן רחב ועמוק יותר. למשל, אם:

   • מעניק המתנה הוא אנאלפבית
   • מעניק המתנה חולה מאוד (בעיקר מבחינה קוגניטיבית)
   • מעניק המתנה מבוגר במיוחד
   • הצדדים להסכם אינם קרובי משפחה
   • נסיבות החתימה הן בלתי רגילות.

   לצד זאת, יש לציין שאין הדבר משנה את נטל ההוכחה באשר לגמירות הדעת. נטל הוכחה זה בכל מקרה מוטל על מעניק המתנה, או על יורשיו. כמו כן, בית המשפט בוחן האם הסכם המתנה מכיל מסוימות באופן מספיק כדי להחשיבו לחוזה משפטי.

   חשוב להציב תנאים בהסכם המתנה

   עקב העובדה שבדרך כלל לצדדים להסכם מתנה יש היכרות מוקדמת זה עם זה, ולעתים אף מדובר בקרובי משפחה, הרי שהם נוטים לסמוך זה על זה ולכן לא מציבים בהסכם המתנה אף לא תנאי אחד.

   מדובר בפעולה לא נכונה, או בחוסר פעולה מסוכן, שכן לעולם אי אפשר לדעת מה יילד יום, ולמעשה הדבר מאפשר, מחד, לנותן המתנה לדרוש את ביטול ההסכם בכל שלב שהוא, ומאידך מאפשר למקבל המתנה לעשות ככל העולה על רוחו שכן הוא יודע שהוא יקבל את המתנה בכל מקרה והיא תמיד תישאר שלו.

   לכן, חשוב שבהסכם המתנה יוצבו מראש תנאים, הקובעים במה כרוכה הישארות המתנה אצל הצד המקבל, או לחילופין האם ומתי הצד הנותן יוכל לבטל את הסכם המתנה – בין אם באמצעות דרישת המתנה בחזרה או בין אם באמצעות דרישת תמורה עבורה.

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף