Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ביצוע עסקאות בירושה עתידית

  לפי חוק הירושה, עזבונו של אדם (הרכוש, הכספים והנדל"ן שלו) מועבר, לאחר מותו, ליורשיו על פי דין, או לאנשים שקבע בצוואתו, אם הכין צוואה. קיימים 161 סעיפים בחוק הירושה. מאמר זה יעסוק בנושא שבו עוסק סעיף 8 לחוק – ביצוע עסקאות בירושה עתידית.

  ביצוע עסקאות בירושה עתידית

  תוכן עניינים

  מה פירושו של סעיף 8 לחוק הירושה, המדבר על ביצוע עסקאות בירושה עתידית?

  סעיף 8 לחוק הירושה קובע:

  "(א) הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים.
  (ב) מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת־תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה."

  כלומר, לפי סעיף זה, אין כל תוקף ו/או משמעות להסכמים באשר לירושתו של אדם או ויתורים על ירושתו, אשר נעשו עוד בטרם האדם הלך לעולמו. כמו כן, אם אדם נותן מתנה כדי שתוקנה למקבל רק לאחר שהוא (נותן המתנה) ילך לעולמו – אין לכך כל תוקף כל עוד אותו אדם לא קבע זאת בצוואה.

  לפורטל ירושות וצוואות – https://www.accordil.co.il/

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עסקה בירושה עתידית – אסורה, עסקה בעיזבון – מותרת

   סעיף 8 לחוק הירושה אמנם אוסר עסקאות בירושה, אך חשוב להבהיר כי הוא לא אוסר עסקאות בעיזבון.

   הסעיף אוסר עסקאות בירושה משום שבעיני המחוקק, כל אדם צריך להחליט באופן אישי ועצמאי החלטות הקשורות לירושתו העתידית. עסקה עבירושה עתידית יכולה להוביל לכך שאחד מהיורשים הפוטנציאליים לא יקבל את שאמור היה לקבל בירושה, ובכך המחוקק לא מעוניין.

   ואולם, המחוקק כאמור מתיר עסקאות בעיזבון, שכן הוא רואה עסקה שכזו ככזו שנועדה להעביר נכסים, שאותו יורש פוטנציאלי יכול לקבלם בעתיד.

   הסכמים בין יורשים עתידיים

   כחלק מהעיסוק בעסקאות בירושה עתידית, ראויה התייחסות גם להסכמים בין יורשים עתידיים.

   הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים עתידיים הוא חוקי, שכן ניתן לקיים את ההסכם רק במידה והירושה אכן יוצאת אל הפועל. לדוגמא, אם אח מתחייב להעביר לאחיו את חלקו בעיזבון אמם בנכס מסוים – אין כל בעיה בכך שכן הדבר יכול לצאת אל הפועל רק בתנאי שהאח הראשון אכן יקבל בירושה את החלק בעיזבון האם באותו הנכס. כמו כן, גם עסקה בין יורש עתידי לבין אדם שאינו יורש עתידי היא מותרת.

   בנוסף, אח יכול לרכוש מראש את החלק של אחיו או אחותו בירושת הוריהם בתמורה לתשלום כספי או לרכוש. לעסקה תהיה תוקף, כמובן, רק לאחר שהמורישים (קרי, ההורים) ילכו לעולמם.

   ואולם, יש לזכור שכל עוד ההורים בחיים הם יכולים לערוך צוואה, ולקבוע בה שחלוקת עזבונם תהיה שונה ממה שנקבע על פי דין. כלומר, הם יכולים לקבוע שהאח ה"מוכר" לא יקבל את אותו חלק בעיזבון, מה שיעמיד את האח ה"קונה" במצב בעייתי – שכן הוא כבר שילם עבור הירושה.

   לסיכום, סעיף 8 לחוק הירושה קובע שהסכמים באשר לירושתו של אדם או ויתורים על ירושה זו, אשר נעשו עוד בחייו של אותו אדם – הם חסרי כל תוקף ומשמעות, וכן שלמתנה שאותה נותן אדם כדי שתוקנה למקבל רק לאחר מותו (של נותן המתנה) – אין תוקף כל עוד נותן המתנה לא קבע זאת בצוואתו. ואולם, חשוב להבהיר שסעיף זה אמנם אוסר עסקאות בירושה, אך מתיר עסקאות בעיזבון.

   הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים עתידיים תלוי בכך שהירושה תצא אל הפועל ולכן הוא חוקי. גם, לדוגמא, רכישה מראש של אחד האחים את החלק של אח שני בירושת ההורים בתמורה לתשלום כספי או לרכוש, היא חוקית, אך יש לזכור שעד למותם ההורים יכולים לערוך צוואה שתקבע שעזבונם יחולק באופן שונה משהיה מחולק לולא היו עורכים צוואה.

   *אין באמור באתר Agreements חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף