Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  האם ניתן לבטל הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין?

  היינו זוג צעיר ומאוהב, ההורים קצת לחצו לעשות הסכם ממון שיסדיר את חלוקת הרכוש בנינו והשתכנענו, עכשיו מספר שנים לאחר מכן, אחד הצדדים או שני בני הזוג התחרטו. מה אפשר לעשות? ובאלו מקרים ותנאים ניתן לבטל את ההסכם? מיד נגלה.

  האם ניתן לבטל הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין?

  תוכן עניינים

  מעמדו המשפטי של הסכם ממון

  על פי חזקת השיתוף, לאחר נישואי בני זוג, רכושם הפרטי והמשותף יחולק בניהם באופן שווה, גם אם מדובר ברכוש שהושג על ידי אחד מהם בלבד. הסכם ממון הוא הסכם משפטי המתבצע טרם נישואי בני הזוג ומאפשר להם לבצע חלוקה והפרדת נכסים ביניהם כרצונם החופשי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תוקפו של ההסכם הוא כפסק דין והוא משמש כחוזה מחייב לכל דבר ועניין, לכן ביטולו יהיה במקרים קיצוניים בלבד.

   ככל שבני זוג ביצעו את ההסכם טרם נישואיהם עליו להיעשות בכתב על ידי הצדדים ולקבל אישור על ידי עו"ד לענייני גירושין שהוסמך כנוטריון או רשם נישואין המוודא הסכמה בין שני הצדדים.

   ככל שבני זוג ביצעו את ההסכם לאחר נישואיהם ההסכם טעון אישורו של בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. ללא אישור מתאים הסכם הממון לא יהיה תקף!

   חתמתי על הסכם ממון והתחרטתי- האם אוכל לבטלו?

   כשביטול ההסכם ניעשה על ידי הסכמת שני הצדדים, לא אמורה להיות בעיה בביטולו ונוטריון יעשה זאת בקלות ובמהירות.

   כשביטול ההסכם ניעשה לא בהסכמת הצדדים, המצב יותר מסובך בשל תוקפו המשפטי של הסכם ממון, אולם במקרים מסוימים ניתן לבטלו, אם כי בתי המשפט לא נוטים לעשות זאת ומאשרים ביטול רק במקרים קיצוניים.
   יש לקחת בחשבון, כי כשהביטול ללא הסכמה ומגיע לבית המשפט, טענות לקיפוח לא יתקבלו, בשל עקרון סופיות הדיון וכיבוד הסכמים שנעשו מדעת.

   כשביטול ההסכם ניעשה על ידי הסכמת שני הצדדים, לא אמורה להיות בעיה בביטולו

   ביטול הסכם הממון – מתי אפשרי לעשות זאת?

   ביטול לפי חוק החוזים – כשצד להסכם ממון מנסה לבטל את פסק הדין מחמת פגם הקשור להסכם הממון עצמו כמו – טעות, הטעיה או חוקיות, הפרה, או שינוי מהותי בנסיבות הפן ההסכמי, יתאפשר לו להגיש תביעה בדבר הפגם ולבקש את ביטולו של פסק הדין.

   פגם באישור ההסכם על ידי בית המשפט – כשאחד מבני הזוג מבקש לבטל את הסכם הממון בגין היבט שיפוטי, יהיה עליו להוכיח כי נפל פגם באישור ההסכם על ידי הערכאה הממונה.

   פגם משפטי יכול להיות אי הבנה של אחד הצדדים את משמעות ההסכם, אי הקפדה על דרישות החוק וכו' שימו לב, הסכם ממון שנפל בו פגם בחלק השיפוטי ייעשה אך ורק בהליכי ערעור.

   ביטול בגין התנהגות הצדדים – במקרה בו הצדדים חיים את חייהם תוך התעלמות מוחלטת מההסכם הנחתם בניהם ומתנהלים עם נכסיהם באופן שונה לחלוטין מהנקבע, ניתן לטעון לקבלת פסק דין הצהרתי שיקבע כי ההסכם שנחתם למעשה לא כובד והתבטל בשל התנהגות הצדדים.

   ביטול הסכם ממון בהסכמה – הסכמת הצדדים תקל משמעותית את אופן ביטול ההסכם, אולם הסכמת הצדדים בלבד לא מספיקה, רק הגוף המשפטי שאישר אותו יכול לבטלו.

   הסכם שנחתם טרם נישואי בני הזוג- נוטריון או רשם נישואין והסכם שנחתם לאחר נישואי בני הזוג- בית משפט או בית דין רבני.

   בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלעיל ניתן יהיה להגיש תביעה לביטול הסכם ממון.

   מהם העקרונות מרכזיים בביטול הסכם ממון?

   בפסק הדין פסק דין תה"ס 963-07-13 נקבעו מספר עקרונות מרכזיים לביטול הסכם ממון. כל בקשה לביטול הסכם שקיבל תוקף של פסק דין תבחן לגופו והשיקולים הבאים ייבחנו אף הם:

   • מקרה נדיר.
   • העדר ייצוג משפטי או כשל בו יגדיל את סיכויי הביטול.
   • הסכם דרקוני וקיצוני, להבדיל מהסכם מקפח במידת מה.
   • קריטריונים הדומים לבטלות צוואה או התחייבות למתנה.
   • דגש על בחינת טיב גמירות הדעת, לכאורית או ממשית.

   בשורה תחתונה, הדרך הטובה ביותר לבטל הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין היא בהסכמת הצדדים ואישור בית המשפט.

   במקרים בהם אין הסכמת הצדדים, הצד שמבקש את ביטול הסכם הממון, יוכיח אחד מתנאי הביטול שלעיל ובית המשפט יוכל לבטל את ההסכם לאחר שבחן כי מדובר במקרה חריג.

   *אין באמור באתר Agreements חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף