Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  המשמעות המשפטית של ביטול חוזה

  המשמעות המשפטית של ביטול חוזה

  תוכן עניינים

  כללי – תפקידם של החוזים במערכת המשפט

  בית המשפט מתייחס אל כל סוגי ההסכמים כאל חוזים אותם יש לקיים. תפקידם של חוזים הוא לשפר את היעילות העסקית, ליצור מערכת של אמון והדדיות ולאפשר ניהול יחסים שוטפים בין נותני למקבלי שירות. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם ביטול החוזה הוא מחויב המציאות.

  תנאים לשכלול חוזים

  התנאי הראשון לביטול חוזה כפי שמופיע בסעיפים 2 ו- 5 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973 הוא גמירות דעים. סעיף זה מכוון לרצון מוגדר, מגובש ומוכוון בין הצדדים הכורתים ביניהם חוזה.

  התנאי השני לשכלול חוזה הוא מסוימות, אשר בה נידונים באופן מפורט הפרטים החיוניים להשלמת העסקה המופיעה בחוזה. המשמעות של ביטול חוזה כפי שעולה מסעיפים אלו היא באופן כללי מעבר על אחד מהתנאים, או חוסר הוכחה לקיומם.

  מלבד שני סעיפים אלו עומדת בבסיס החוק בישראל דרישה לתום לב. דרישה זו תקפה כבר בשלב ניהול המשא ומתן על החוזה והן בכל הקשור אל קיומו. כך על פי סעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים. לאחר שהבנו מהם התנאים לשכלול חוזה כדאי שנכיר את סעיפי החוק התקפים לגבי ביטול חוזה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ביטול חוזה על פי החוק

   • ביטול חוזה בשל "חוזה למראית עין": על פי סעיף 13, מסביר עו"ד שמחה כהן, כל חוזה הנחתם למראית עין בלבד אמור להתבטל. במילים אחרות, בחוזה מן הסוג הזה ישנה חוסר וודאות ברורה מצד הצדדים לקיום התנאים האמורים בחוזה. חוזה זה יכול לשרת את אחד הצדדים לצורך אינטרס חבוי, או במידה והם מעוניינים ביתרונות של עסקה משפטית אחרת אשר החוזה האמור הוא חלק ממנה. בסעיף הזה מוטלת ההוכחה על הצד אשר טוען בחוזה למראית עין.
   • ביטול חוזה בשל "טעות": בסעיף 14 לחוק החוזים נקבעים ארבעה יסודות לעילת ביטול חוזה בשל טעות – קיומה של טעות, קשר של סיבתיות בין ההתקשרות לבין הטעות, יסודיות הטעות וידיעה ברורה של הצד השני על קיומה של הטעות ועל יסודיותה. על פי החוק מוגדרת טעות כ"מחשבה או אמונה אשר אינה תואמת את המציאות" הקיימת בקרב אחד הצדדים הלוקחים חלק בחוזה.
   • ביטול חוזה בשל "הטעיה": סעיף 15 לחוק החוזים מפרט כי במידה וצד אחד הוטעה על ידי הצד השני בקיום החוזה באפשרות לבטל את האמור בשל הטעיה. בעוד טעות היא אומדן לא נכון של המציאות, הטעיה היא תוצאה של פעולה אקטיבית או אפילו מחדל.
   • ביטול חוזה בשל "כפיה" או "עושק": על פי סעיף 17, זכותו של צד לבטל חוזה הנחתם בשל כפייה תקפה לשימוש בכל אמצעי שאינו חוקי לצורך עידוד החתימה. יש להבחין בין סעיף זה לסעיף 18, המדבר על עושק שהוא למעשה ניצול מצוקה, חולשה השכלתית או גופנית או חוסר ניסיון של אחד הצדדים.

   חוזים רבים מחולקים להסכמים אשר לא את כולם ניתן לבטל ולכן כדאי לערב בעלי מקצוע מנוסים

   ביטול חלקי ודרך הביטול

   חוזים רבים מחולקים להסכמים אשר לא את כולם ניתן לבטל. היכרות עם החוזים וההסכמים עוד לפני משא ומתן על ביטול יכולה לעזור, ולכן כדאי לערב בעלי מקצוע מנוסים.

   על פי סעיף 19 לחוק החוזים ניתן להפריד כל חוזה לחלקים ועילת הביטול לעיתים תקפה רק לאחד מחלקיו. מנגד, באותו סעיף מופיע כי אם במידה וישנה עילה להניח כי אחד הצדדים לא היה חותם על החוזה לולא העילה, ניתן לבטל את החוזה כולו.

   לסיכום, המשמעות של חתימה על חוזה וביטולו היא חיונית הן בקרב הצדדים החתומים והן מבחינת בתי המשפט. החוק מפרט בצורה יסודית את העילות והתנאים לכל חוזה וניתן גם להיעזר בפסקי דין קודמים על מנת לגבש חוות דעת מוצקה.

   *אין באמור באתר Agreements חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף