מוקדי עורכי הדין - agreements
מוקדי עורכי הדין - agreements
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רחוב צפירה 19,
  בית פיילוט, קומה 2
  תל אביב 677786

  טלפון: 077-9974772

  מידע חשוב נוסף

  חוזה העסקה – חוזה עבודה

  חוזה העסקה אינו עומד מעל החוק, לפיכך סעיפים הקבועים בחוזה העסקה, הסותרים הוראות חוק, אינם ניתנים לאכיפה, חרף חתימת עובד עליהם, ודינם בטלות. במאמר נסקור, בין השאר, סעיפים נפוצים בחוזה עבודה אשר אינם חוקיים, ודרכי ההתמודדות עימם.

  חוזה העסקה - חוזה עבודה

  אתר חוזה מציע שירותים משפטיים בנושא חוזה העסקה – חוזה עבודה

  אתר חוזה מציע לגולשים את מכלול השירותים בתחום חוזה העסקה – חוזה עבודה בישראל לרבות:

  • ייעוץ מקצועי בנושא עריכת חוזה העסקה – חוזה עבודה
  • ייצוג בתביעת פיצויים בגין הפרת חוזה העסקה – חוזה עבודה
  • ייצוג בהליכים מול צדדים שונים לחוזה העסקה – חוזה עבודה
  • דרישה לאכיפה או ביטול של חוזה העסקה – חוזה עבודה בשל הפרתו.

  לייעוץ משפטי מקצועי בקשר עם חוזה העסקה – חוזה עבודה חייג/י: 03-6001112

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוזה העסקה – חוזה עבודה : כללי

   חוזה העסקה הנו מסמך משפטי הכפוף לחוק ולדיני העבודה. חוזים הכוללים סעיפים הנוגדים הוראות חוק מחייבות, יהיו בטלים, אף אם העובד חתם על חוזה העסקה מרצונו החופשי. חוזה העסקה יכול להוסיף על זכויות העובד מכוח החוק או מכוח הסכמים קיבוציים, אך אין בכוחו לשלול זכויות אלו.

   הוראות לא חוקיות בחוזה העסקה – חוזה עבודה

   כאמור, חוזה העסקה עשוי לכלול הוראות שאינן חוקיות, ומכאן שאינן ברות אכיפה ודינן בטלות. להלן נביא מספר דוגמאות לסעיפים שכיחים בחוזי העסקה, הנגועים באי חוקיות, ולכן אין דרך מעשית לאכוף אותם:

   איסור פנייה לערכאות משפטיותחוזה העסקה האוסר על עובד לתבוע את מעסיקו בערכאות משפטיות הינו בלתי חוקי ומכאן בטלותו. זכות הפנייה לערכאות היא זכות יסוד ולאף אדם אין את הכוח לשלול אותה.

   איסור הקמת ועד עובדים – סעיף האוסר על עובד להתארגן לצורך הקמת ועד עובדים הנו בלתי חוקי, ולכן בטל.

   שעות עבודה ומנוחה – שעות עבודה ומנוחה קבועות בחוק. סטייה מהוראות החוק וקביעת שעות החורגות מהמותר, אינה חוקית. סעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה, ושבוע עבודה לא יעלה על 45 שעות. חריגה משעות העבודה הקצובות בחוק תיחשב לשעות נוספות, המקנות תוספת תשלום העולה על התעריף הרגיל (להוציא משרות אמון). חוזים הכוללים סעיף הקובע, כי השכר בגין שעות נוספות נכלל במשכורת הגלובלית, הנו סעיף בלתי חוקי ומכאן בטל. הוא הדין באשר לימי החופשה הקבועים בחוק.

   לשאלות בנושא דיני חוזים אנחנו מזמנים אתכם לפנות לפורום דיני חוזים של אתר הפורומים המשפטיים.

   קנסות בגין נזקים – חוזים הכוללים קנסות בגין הפרות משמעת או נזקים, אינם חוקיים. בתי הדין לעבודה קבעו, כי אסור למעסיק לקבוע מראש, בחוזה עבודה, סעיפים המחייבים עובד לשלם עבור נזקים עתידיים שעלול לגרום. במקרה שעובד גרם נזק והמעביד מעוניין לחייבו בגין הנזק, עליו לפנות לבית הדין לעבודה, המוסמך לפסוק לגבי קרות הנזק ושיעורו, או במידה והעובד הסכים בכתב לשפות את המעסיק על נזק שגרם בפועל.

   הגבלת חופש העיסוק – חוזים רבים כוללים סעיף האוסר על עובד לפתוח עסק מתחרה או להצטרף לחברה מתחרה, למשך תקופת צינון מסוימת. סעיף זה מגביל את חופש העיסוק של העובד ולפיכך בעייתי מבחינה חוקית. עם זאת, יכול ויתכנו מצבים בהם סעיף זה יוכר כלגיטימי, ובלבד שתקופת הצינון דרושה בנסיבות העניין והינה סבירה ומידתית.

   יש להדגיש, כי גם אם עובד חתם על חוזה עבודה המכיל אי אלו סעיפים בלתי חוקיים, אין הוא חייב לפעול על פיהם, ולמעסיק אין דרך חוקית לאכוף סעיפים אלו, שכן הם אינם חוקיים ולפיכך בטלים.

   חוזה העסקה – חוזה עבודה לפרק זמן קצוב

   חוזים לפרק זמן קצוב, מכילים, בדרך כלל, סעיף הקובע מועד לסיום יחסי העבודה בין הצדדים. כאשר בתום התקופה הקצובה, פוקע חוזה העסקה מעצמו ויחסי העבודה מסתיימים מאליהם, ללא אקט הפיטורין.

   במידה ובתום התקופה הקצובה ממשיכים הצדדים ביחסי העבודה, חוזה העסקה הקצוב אינו מוחל על תקופה זו, וכאשר יחסי העבודה יגיעו לקיצם, ייחשב האקט כפיטורין.
   בנסיבות בהן אין בחוזה הוראה בדבר מועד סיום החוזה, נטל ההוכחה, כי חוזה העסקה הוא לתקופה קצובה, מוטל על הצד הטוען זאת. במקרה של ספק, בית הדין לעבודה, יכריע כי לא מדובר בחוזה קצוב בזמן.

   צד שיביא את חוזה העסקה לסיומו, לפני המועד הקבוע בחוזה, גורם בכך להפרת החוזה, וחושף עצמו לתביעת פיצויים בגין הפרת חוזה. פיצויים אלו יזכו את העובד במשכורת כאילו המשיך לעבוד בפועל עד לתום התקופה הקצובה הקבועה בחוזה העסקה (פיצויי קיום).

   *אין באמור באתר חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף