Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוזה להקמת חברה

  בהקמת חברה נוצרת אישיות משפטית חדשה שלה זכויות וחובות, המשליכים על השותפים המייסדים. במאמר סקירה אודות מגוון סעיפים מהותיים שיש לעגן בחוזה להקמת חברה, ובהם, אחריות השותפים, חלוקת רווחים, גיוס הון, ניהול החברה ועוד.

  חוזה להקמת חברה

  תוכן עניינים

  חוזה להקמת חברה – כללי

  בטרם הקמת חברה, על היזמים והשותפים המייסדים, להסדיר באמצעות חוזה את כל ההיבטים העסקים הנובעים ממערכת היחסים בין השותפים לחברה ובינם לבין עצמם, הן במישור העסקי המסחרי והן במישור המשפטי.

  חוזה מייסדים מקיף אמור לספק תשובות למגוון רחב של שאלות, ובהן, חלוקת הסמכויות בין השותפים והאורגנים בחברה, חלוקת הרווחים, מטרת החברה והאסטרטגיות העסקיות להשגתה, גיוסי הון, השקעות וכו'.

  עריכת חוזים מעין אלו, בשלב ההתחלתי בטרם נוסדה החברה, עתידה לפתור את החיכוכים והמחלוקות בטרם עת, ובכך למנוע סכסוכים מיותרים העלולים להכשיל את המיזם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוזה מייסדים

   הליך ייסוד והקמת חברה מכיל היבטים שונים וחשובים, שיש להסדירם בעזרת חוזה בין מייסדי החברה והיזמים. חוזה להקמת חברה, יכלול את דרכי הניהול בחברה העתידית , חלוקת האחריות בין המייסדים והיבטים מהותיים נוספים. חוזה מקיף ויסודי עתיד לפתור מחלוקות וסכסוכים רבים בהמשך הדרך המשותפת.

   סעיפי הליבה

   להלן נסקור בקצרה את סעיפי הליבה שיש לעגן במסגרת חוזים להקמת חברה :

   חלוקת האחריות בין השותפים המייסדים – זוהי סוגיה מהותית ומכרעת להצלחת החברה ודרכי ניהולה. על חוזה מייסדים לכלול סעיף בו יקבעו תחומי האחריות של כל שותף בחברה, סמכויותיו וחובותיו, בכפוף לכישוריו ולמומחיותו.

   חלוקת הרווחים בין השותפים המייסדים – כפועל יוצא מהוראת הסעיף הדן בחלוקת האחריות של השותפים, יש לקבוע את אופן חלוקת הרווחים בחברה ומועדם, לרבות הקצאת מניות, דיבידנדים, משכורות לשותפים, דמי ניהול וכו'.

   גיוס הון – שותפים בחברה, מתוקף היותם, נדרשים להשקיע בחברה העתידית. לעיתים אף נדרשת התערבות חיצונית לגיוס הון זר ממשקיעים חיצוניים או מהלוואות, ערבויות וביטחונות. חוזה להקמת חברה יפרט את הנסיבות בהתקיימן ידרשו השותפים להשקיע השקעה חוזרת מהונם הפרטי, וכן יפורטו מנגנוני החזר ההשקעה.

   ניהול החברה – במסגרת סעיף זה, יש לקבוע את מדיניות החברה, מטרתה והדרכים העסקיות להשגתה. כן, יש להגדיר את חלוקת האחריות של האורגנים בחברה וביניהם, המנכ"ל, הסמנכ"ל, מנהל החשבונות וכו', תוך הגדרת תפקידם וסמכויותיהם בניהול השוטף של החברה.

   חובות החברה – בנסיבות בהן נקלעת החברה למשבר כלכלי ונושאת בחובות לגורמים שונים, יש להסדיר בחוזה מנגנונים שיסייעו לחברה להשתקם ולהחזיר את חובותיה, באמצעות השקעה חוזרת מצד השותפים, הון זר והלוואות.

   פירוק החברהחוזה מייסדים יכול לכלול את המועד לפירוק החברה והפסקת פעילותה לאלתר. פירוק חברה מרצון, הנו הליך אוטונומי אשר יוזמים השותפים, ללא התערבות בית המשפט, כאשר מטרת החברה הושגה או מסיבה אחרת שאינה נוגעת לחדלות פירעון (שאז החברה תפורק על ידי הוראה שיפוטית). במסגרת סעיף זה, יש לקבוע מהם החובות והזכויות של כל שותף, לאחר פירוק החברה, סגירת חובות החברה וחלוקת הרווחים.

   היחסים בין המייסדיםחוזה להקמת חברה, יכלול סעיף המסדיר את מערכת היחסים העסקית בין השותפים לחברה ובינם לבין עצמם. כיצד יתקבלו החלטות בחברה? האם מגיעה למי מהשותפים זכות וטו? מהי מדיניות החברה שעה ששותף מבקש לעזוב את החברה או שהחברה מבקשת להעזיב שותף? האם רשאי הוא למכור את חלקו בחברה לצד ג'? או שמא יש לשותפים האחרים זכות סירוב ראשונה?

   ניגוד עניינים – חוזה מייסדים יפרט מהם התחומים בהם אסור למייסדים לעסוק, שכן נגוע בהם ניגוד עניינים עם החברה ויצירת תחרות, העלולה לפגוע באינטרסים הכלכליים של החברה. מכאן שגם אם נקרת בדרכו של אחד השותפים הזדמנות עסקית כדאית, הוא מנוע מליטול אותה, אם יש בכך לפגוע בפעילות החברה.

   מנגנון יישוב סכסוכים – חוזים לייסוד חברה, רצוי שיכללו סעיף הקובע מנגנון לפיתרון סכסוכים, בין אם המדובר בגישור, בוררות או ערכאה משפטית. לסעיף זה חשיבות רבה, שכן הוא מקצר משמעותית את זמן הסכסוך ומשיב את החברה להתנהלות תקינה.

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף