Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוזה מסחרי מהו? (מדריך משפטי)

  חוזה מסחרי הוא חוזה שנועד להסדיר פעילות עסקית-מסחרית. צדדים בעסקה מסחרית יכולים לעצב את ההסכמים ביניהם לפי צרכי השוק ולפי הדרישות המיוחדות של הצדדים להסכם.

  חוזה מסחרי מהו? (מדריך משפטי)

  החוזה מאופיין בכך ששני הצדדים שחתומים לו הם מתקשרים המנהלים עסקים ולרוב מיוצגים על ידי עורכי דין. בשפה המשפטים הצדדים לחוזה מסחרי נקראים "שחקנים מתוחכמים", הואיל והם משקיעים זמן ומשאבים בניסוח החוזה, ומודעים היטב לכללי הפרשנות החלים עליו.

  בכך שונה החוזה המסחרי, מהחוזה הצרכני (חוזה בין עוסק לבין אדם פרטי שאינו מיוצג) ומהחוזה הפרטי (חוזה שכל הצדדים לו הם אנשים פרטיים בלתי מיוצגים), אשר לפחות צד אחד להם אינו מודע היטב לכללי הפרשנות החוזיים

  תוכן עניינים

  דוגמאות לחוזים מסחרים

  חוזי ייבוא וייצוא, הסכם לשיתוף פעולה עסקי, הסכם למכירת זכויות יוצרים, הסכם זכיינות, חוזי מכר, הסכם למכירת סחורה, עסקאות בינלאומיות ועוד.

  האם יש לחוזים מסחריים דינים מיוחדים?

  במשפט הישראלי אין הבחנה בין חוזים מסחריים לבין חוזים אחרים. המחוקק שותק לגבי זהות המתקשר בחוזה, ולא מתבקש לסווג האם מדובר בתאגיד או אדם פרטי. גם אין דין מיוחד שחל על חוזים מסחריים. העקרונות שנקבעו לגבי חוזים אזרחיים רגילים כמו חופש החוזים והאוטונומיה של הפרט חלים גם על חוזים מסחריים שכן הם תואמים את עולם המסחר.

  בעיות שיכולות לעלות בחוזים מסחריים שדורשות התערבות שיפוטית

  פרשנות – פרשנות חוזה היא המקור הגדול ביותר לתביעות חוזיות בין חברות מסחריות.

  הסיבה לכך נובעת מהעובדה שהמדובר בנושאים קשים. אך יותר מכך, ריבוי התביעות נעוץ במחלוקת שבין שתי תיאוריות פרשניות – הטקסט לעומת ההקשר. הכלל הוא שיש לפרש חוזה מסחרי באופן שמתיישב עם תכליתו המסחרית ושייתן לו משמעות מתקבלת על הדעת מבחינתם של אנשי עסק המתקשרים בחוזה כזה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   נקודת המוצא בפרשנות היא שכל צד לעסקה מסחרית מעוניין למקסם את רווחתו, וכי הוא לא ייטול חלק בעסקה אם הוא צופה שרווחתו תקטן.

   חוזה המנוסח בצורה חסרה – בשפה המשפטים פרטים חסרים בחוזה נקראים לאקונה. מקום שמתגלה לאקונה בחוזה, רשאי בית המשפט להשלים את החסר, ובלבד שהוא יוכל לסמוך עצמו על הוראת דין (חקוקה או הלכתית), שמכוחה ניתן לבצע השלמה זו.

   לצורך הדוגמה, הפסיקה עסקה פעמים רבות בחוזים שלא נקבע בהם מועד סיום החוזה, או שצוין במפורש כי החוזה הוא לתקופה בלתי מוגבלת. הפסיקה אימצה את גישת המשפט האנגלי והאמריקני, שלפיה הנחת המוצא הינה כי חוזה נעשה לתקופה מוגבלת, וכי צדדים שלא קבעו בהסכם מועד לסיומו, לא התכוונו כי הקשר ביניהם יימשך לעולמי עד.

   למה חשוב שעורך דין מומחה יהיה מעורב בניסוח חוזה מסחרי

   עסקה מסחרית מוצלחת תלויה בהכרח באיכות החוזה ובהתייחסותו לשלל סוגיות משפטיות שיכולות להתעורר בעתיד או לתרחישים עתידיים לא צפויים. ניסוח הסכמים כאלו דורש הבנה כלכלית ומשפטית מעמיקה שכן בהסכמים מסוג זה יש לא מעט אינטרסים מתנגשים, מה שגם העולם העסקי הוא עולם משתנה ודינאמי.

   עסקה מסחרית מוצלחת תלויה בהכרח באיכות החוזה

   כשהחוזה נכרת בין "עוסקים" יש חשיבות מרכזית ליכולת התכנון שלהם מבעוד מועד. עורך דין מומחה שכבר נתקל בעבורו בשל סיטואציות, יוכל למנוע אותן מראש באמצעות התייחסות מתאימה בחוזה.

   עורך דין העוסק במשפט המסחרי יבטיח שהחוזה תקין מבחינה משפטית, אינו משתמע לשני פנים וניתן לאכיפה. כך הוא יוכל להפחית באופן משמעותי את כלל הבעיות המשפטיות הנוצרות תוך כדי הפעילות המסחרית.

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף