Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוזה שכירות בלתי מוגנת

  בישראל, יחידים, זוגות ומשפחות רבות נאלצים לשכור דירה למגורים, מפאת מחירי הדירות הגבוהים. שכירת דירה בישראל נעשית לרוב בחוזה שכירות בלתי מוגנת, כלומר, כאשר בעל הדירה רשאי להשכיר את הדירה לתקופה מוגבלת, והדייר מחויב לפנות את הדירה בתום תקופת השכירות. לאמור, הדייר אינו קונה זכות להתגורר בדירה לתקופה בלתי מוגבלת.

  חוזה שכירות בלתי מוגנת

  תוכן עניינים

  אתר חוזה מציע שירותים משפטיים בנושא חוזה שכירות בלתי מוגנת

  אתר חוזה מציע לגולשים את מכלול השירותים בתחום חוזה שכירות בלתי מוגנת לרבות:

  • ייעוץ בנושא עריכת חוזה שכירות בלתי מוגנת ומשמעויותיו
  • מתן מענה מקצועי בנושאים הקשורים עם חוזה שכירות בלתי מוגנת
  • ייצוג בהליכים מול צדדים שונים לחוזה שכירות בלתי מוגנת
  • ייצוג בתביעת פיצויים בגין הפרת חוזה שכירות בלתי מוגנת

  לייעוץ משפטי מקצועי בקשר עם חוזה מכירת דירה חייג/י: 077-9974772

  חוזה שכירות בלתי מוגנת- מה משמעותו?

  בניגוד לחוזה שכירות מוגנת, חוזה לשכירות בלתי מוגנת, כפי שיודע עורך דין מקרקעין, הינו חוזה אשר לא קיימת בו זכות דיירות מוגנת, המאפשרת לשוכר להתגורר בדירה למשך שנים וללא אפשרות לשוכר לסיים על דעת עצמו את תקופת השכירות, אלא בתנאים המנויים בחוק. הרעיון שעמד מאחורי מוסד הדיירות המוגנת היה רעיון חברתי שנועד להבטיח קורת גג מעל ראשיהם של האוכלוסיות החלשות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עם זאת, כיום, שכירות בלתי מוגנת תעודד בעלי דירות להשכיר את דירותיהם, בידיעה כי ברצותם הם רשאים להחליף דייר.

   חוזה שכירות בלתי מוגנת – סעיפים שאסור לפספס

   מאחר ושכירות בלתי מוגנת נועדה לאפשר למשכיר לפנות את הדייר בתום תקופת השכירות או אם הוא מפר את סעיפי חוזה שכירות בלתי מוגנת, יש לשים לב למספר סעיפים מרכזיים המאפשרים את פינוי הדירה:

   1. פרק המבוא לחוזה שכירות בלתי מוגנת – בפרק המבוא לחוזה שכירות בלתי מוגנת, רצוי לציין כי הצדדים מסכימים על אופי השכרת הדירה. המשכיר יצהיר בפרק זה כי הוא מעוניין להשכיר את הדירה לשוכר בשכירות בלתי מוגנת, ואילו השוכר יצהיר כי הוא מעוניין לשכור את הדירה מהמשכיר בתנאים שהציב המשכיר.

   2. תוקף שכירות הדירה – בחוזה שכירות בלתי מוגנת, יציינו הצדדים כי משך תקופת השכרת הדירה יהיה לתקופה מוגבלת, לרוב מדובר בשנה עם אופציה. בנוסף, רצוי לציין על גבי חוזה שכירות בלתי מוגנת מהו התאריך בו נחתם החוזה ותאריך מסירת החזקה בדירה, וכן תאריך הפינוי. עם תחימת תקופת השכירות, מבקשים הצדדים להסיר ספק כי מדובר בשכירות בלתי מוגנת. עם ציון תאריך הכניסה והיציאה מהדירה, תאריך זה ישרת את המשכיר אף במקרה של התדיינות משפטית עתידית, במקרה, למשל, שהדייר מסרב להתפנות מהדירה.

   3. מטרת השכירות – על מנת להבהיר פעם נוספת כי חוזה השכרת הדירה נעשה במטרה להשכיר את הדירה לדייר עצמו, ללא השכרה לדייר משנה וללא זכויות אחרות בדירה, לרבות דיירות מוגנת, רצוי לציין כי על הסכם השכירות לא חל חוק הגנת הדייר.

   כיצד רשאי משכיר לפנות שוכר מהדירה?

   במקרה שדייר מסרב לפנות את הדירה עם תום תקופת השכירות, או אם גורם נזק לדירה או גורם להפרעה, והשוכר מעוניין לסיים את תקופת השכירות, השוכר רשאי לפנות לבית משפט השלום בהליך "תביעה לפינוי מושכר". את התביעה רצוי להגיש בסיוע עורך דין מקרקעין.

   תביעה לפינוי מושכר קבועה בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ותבוצע כך :

   1. בעל הזכויות במקרקעין המושכר רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר לבית משפט השלום שבאזורו ממוקמת הדירה המושכרת.

   2. לכתב התביעה יצרף התובע תצהיר עדות ראשית, ובו יצהיר על הפרטים המנויים בתביעה לינוי מושכר, וכן יצרף את חוזה שכירות בלתי מוגנת וראיות נוספות.

   3. במסגרת התביעה לפינוי מושכר לא יגיש התובע בקשה לפיצויים כספיים כלשהם, כגון שכר דירה שלא שולם, פיצויים בגין נזק שגרם השוכר לדירה ועוד, אלא יבקש את סעד פינוי הדירה בלבד. תביעה בגין פיצויים תוגש בנפרד, אם ירצה בכך התובע.

   4. מי שהוגשה נגדו תביעה לפינוי מושכר רשאי להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום שקיבל את כתב התביעה. אם לא הגיש כתב הגנה, רשאי התובע לבקש קבלת פסק דין לטובתו בהיעדר הגנה.

   לסיכום, בשל מחירי הדירות הגבוהים בישראל, רבים נאלצים להתגורר בשכירות. חוזה שכירות בלתי מוגנת מעגנת את זכותו של המשכיר לקצוב את תקופת השכירות של הדייר. בעת חתימה על חוזה שכירות בלתי מוגנת, רצוי להוסיף במפורש סעיפים המעגנים את זכותו זו של המשכיר. במקרה שדייר מסרב להתפנות בתום תקופת השכירות, התובע רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר.

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף