Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוזה שכירות דירה

  חוזה שכירות דירה הוא חוזה המעגן את התחייבויות המשכיר והשוכר, זה כלפי זה. טרם יחתמו הצדדים על החוזה, עליהם לוודא כי הוא כולל את כל הסעיפים הרלוונטיים, על מנת שיהיו מוגנים היטב, מבחינה משפטית.

  חוזה שכירות דירה

  אתר חוזה מציע שירותים משפטיים בנושא חוזה שכירות דירה

  אתר חוזה מציע לגולשים את מכלול השירותים בתחום חוזה שכירות דירה לרבות:

  • ייעוץ בנושא עריכת ואכיפת חוזה שכירות דירה
  • מתן מענה מקצועי בנושא הפרות של חוזה שכירות דירה
  • ייצוג בהליכים מול צדדים שונים לחוזה שכירות דירה
  • ייצוג בתביעת פינוי שוכר בהתאם לחוזה שכירות דירה

  לייעוץ משפטי מקצועי בקשר עם חוזה מכירת דירה חייג/י: 077-9974772

  מהם אפוא הסעיפים שחשוב לכלול בחוזה שכירות דירה? ניתן לחלק את הסעיפים הללו לשלוש קטגוריות :

  קטגוריה ראשונה: תקופת השכירות, פינוי מוקדם ואפשרות הארכה – הגדרת תקופת השכירות ומתן אפשרות של פינוי מוקדם, מטעם מי מהצדדים. כמו כן, התייחסות לאפשרות/העדר אפשרות של הארכת חוזה(1).

  קטגוריה שנייה: מטרת השכירות, מצב הדירה ותכולתה – האם הדירה משמשת לעסק או למגורים, מה מצבה עם כניסת השוכר והאם יש בה תכולה, השייכת למשכיר.

  קטגוריה שלישית: הפרת חוזה – יש להגדיר מהם סעיפי היסוד של החוזה, על מנת שאם יופרו, יוכל הצד שנפגע, לדרוש את ביטול החוזה באופן מיידי.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   קטגוריה ראשונה – תקופת השכירות, פינוי מוקדם ואפשרות הארכה

   יש להגדיר בחוזה שכירות דירה, את תקופת השכירות ולהתייחס לנושא של פינוי מוקדם מצד מי מהצדדים וכן לנושא של אפשרות הארכת החוזה:

   1. הגדרת תקופת השכירות: על פניו מדובר בפרט מובן מאליו, אך דווקא בשל כך, לעיתים הצדדים לחוזה, אינם מודעים לחשיבותו ושוכחים ממנו. כאשר לא הוגדרה באופן מפורש, תקופת השכירות, קרי, מיום עד יום, זהו פתח לחילוקי דעות לגבי יום הכניסה והיציאה מהדירה.

   מטבע הדברים, כאשר יש אי הבנה בנושא זה, יכולים להיגרם לכל אחד מן הצדדים, נזקים כספיים וחבל, היות שניתן למנוע בקלות רבה, אי הבנות על הרקע הזה, כאשר מגדירים במפורש את יום הכניסה ואת יום העזיבה.

   2. אפשרות לפינוי מוקדם: רצוי כי כל צד, יותיר לעצמו את האפשרות, לפינוי מוקדם. המשכיר, ידאג כי בחוזה תעוגן, זכותו לפנות את השוכר, טרם הסתיימה תקופת השכירות, בנסיבות שונות (למשל, עקב מכירת הדירה) ובלבד, שייתן לשוכר, התראה מספקת למציאת מקום מגורים חלופי.

   מה בדבר השוכר? גם השוכר, חשוב שידאג כי תישמר זכותו לפנות את הדירה, טרם סיום החוזה ובלבד, שייתן למשכיר, הודעה מוקדמת על כך ו/או, ימצא שוכר חלופי.

   3. אופציה להארכת חוזה: כדאי לשמור את האופציה להארכת חוזה, כאשר עבור המשכיר, חשוב שיצוין כי אופציה זו, כפופה למילוי התחייבויותיו של השוכר, במסגרת החוזה הקודם. למשל, לא ייתכן מצב שבו השוכר ימשיך להתגורר בדירה, לתקופה נוספת, כאשר לא שילם את דמי השכירות.

   קטגוריה שנייה – מטרת השכירות, מצב הדירה ותכולתה

   בחוזה שכירות דירה, חשוב מאוד לציין מהי מטרת השכירות וכי השוכר, אינו רשאי לעשות כל שימוש בנכס, אשר אינו תואם את המטרה הזו. למשל, כאשר מדובר על שכירות למגורים, לא יהיה רשאי השוכר, להשתמש בדירה לצרכים עסקיים.

   בחוזה שכירות דירה, חשוב מאוד לציין מהי מטרת השכירות וכי השוכר, אינו רשאי לעשות כל שימוש בנכס

   נושא נוסף הוא הצהרת השוכר על מצב הדירה. על מנת שהשוכר יהיה מוגן ולא תוטל עליו אחריות בגין תקלות ובעיות בנכס, עליו לבדוק היטב את מצב הדירה, טרם יחתום על חוזה השכירות.

   היה וישנם ליקויים בדירה, כמו נזילות, רטיבות, חורים בקיר וכיו"ב, על השוכר לדאוג, כי המשכיר, יטפל בבעיות אלו, טרם הכניסה לדירה. היה וישנו עיכוב בטיפול, יש לרשום את כל הליקויים, בחוזה, על מנת שהמשכיר, לא יוכל לבוא בטענות אל השוכר, לאחר שעבר להתגורר בדירה.

   האם יש חפצים בדירה? על המשכיר, לדאוג לציין בחוזה, את תכולת הדירה (למשל, מקרר, ארונות) ולהבהיר כי אלו הם חפצים השייכים למשכיר, השוכר רשאי לעשות בהם שימוש בתקופת השכירות, אך הם אינם בבעלותו.

    פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    קטגוריה שלישית – הפרת חוזה

    שני הצדדים, המשכיר והשוכר, זקוקים להגנה במקרה של הפרת חוזה, שכן כל אחד מן הצדדים, יכול להפר את החוזה ולגרום לצד השני, לנזקים. השוכר למשל, יכול לגרום לנזקים בנכס, לעשות בו שימוש אחר מלבד מגורים, לחדול לשלם שכר דירה וכיו"ב. המשכיר, מצדו יכול להפר את החוזה, בין השאר, על ידי סירובו לתקן ליקויים בדירה, אשר אינם באחריות השוכר.

    כאשר קובעים הצדדים, כי הפרת חוזה, משמעה, סנקציה כספית על הצד המפר, הם מגנים על עצמם, כך שיש לכל צד, תמריץ לקיים את התחייבויותיו, כמפורט בחוזה. כל חוזה שכירות דירה, חייב להגדיר אלו סעיפים בחוזה, הם סעיפים יסודיים, שהפרתם, היא הפרת חוזה יסודית. חשיבותה של הגדרה זו, היא בסעד הביטול לו זכאי הצד שנפגע.

    הפרה יסודית של חוזה, מזכה את הצד הנפגע, בזכות לבטל את החוזה, ללא מתן הזדמנות למפר, לתקן את ההפרה. על כן, על מנת שהצדדים יוכלו לממש את הזכות הזו, במקרה של הפרת חוזה, עליהם להגדיר מראש בחוזה, אלו הפרות יהיו הפרות יסודיות.

    למשכיר, מומלץ לכלול סעיף של פיצוי מוסכם, במסגרתו, ייקבע למשל, כי בגין כל יום של איחור בפינוי הדירה, לאחר תום החוזה, ישלם השוכר למשכיר, סכום כספי מסוים(2).

    חוזה שכירות דירה, צריך להתייחס לכל נושא רלוונטי, העולה מן היחסים המשפטיים של משכיר ושוכר.

    במאמר זה, חילקנו את הסעיפים המרכזיים, לשלוש קטגוריות והבהרנו את חשיבותו של כל סעיף וסעיף. יש לשים דגש על תקופת השכירות, על אפשרות של פינוי מוקדם ועל תרופות של הפרת חוזה.

    חוזה שכירות דירה - שאלות נפוצות

    מה יש לכלול בחוזה שכירות דירה?

    ישנם מספר פרטים שחובה לכלול בחוזה שכירות דירה. ראשית, יש לציין מתי מתחילה השכירות ומתי היא מסתיימת. בנוסף, יש לציין את שווי שכר הדירה ואת המועד שבו השוכר צריך לשלם זאת, מה עוד צריך לשלם השוכר בכל הקשור לדירה (חשבונות חשמל, ארנונה וכדומה), ומהן ההשלכות של הפרת חוזה השכירות, מכל צד שהוא.

    האם ניתן להאריך את תקופת השכירות מעבר למצוין בחוזה השכירות?

    ניתן לציין בחוזה שקיימת אפשרות להארכתו. עם זאת, חשוב שאפשרות זו תהיה כרוכה בכך שהשוכר ימלא התחייבויות מסוימות, ושלא יווצר מצב שהשוכר יעשה ככל העולה על רוחו ויטען כי הוא יכול להמשיך ולהתגורר בדירה. בנוסף, אם לאחר תום תקופת השכירות המצוינת בחוזה, הן המשכיר והן השוכר מעוניינים בהמשך מגוריו של השוכר בדירה, הרי שהם יכולים לערוך חוזה חדש, שההבדל היחיד בינו לבין החוזה המקורי הוא תקופת השכירות.

    מה המשכיר צריך לעשות לפני שהוא חותם על חוזה שכירות דירה?

    המשכיר צריך לבקש מהאדם המעוניין לשכור את דירתו מידע מקיף לגביו, למשל – לבקש ממנו תעודת יושר המוכיחה כי אין לו עבר פלילי. התחמקות מכך מצד השוכר הפוטנציאלי צריכה לגרום למשכיר להבין שכנראה שהשוכר מנסה להסתיר ממנו מידע, שגילויו יכול לגרום למשכיר שלא לרצות להשכיר את דירתו לאותו אדם. למשכיר אין להסתפק במידע שנמסר לו על-ידי אותו אדם, אלא עליו גם לחפש את שמו ב"גוגל", ואף לפנות ל"Background" – מרכז הבודק האם לאדם מסוים יש רישום משטרתי או פלילי, וכן האם יש לו היסטוריה של אלימות. לאחר מכן, המשכיר צריך לבקש ממנו בטחונות, כמו שטר חוב וערבות בנקאית, על מנת שיוכל לשמור על נכסו.

    מה השוכר הפוטנציאלי צריך לעשות לפני שהוא חותם על חוזה שכירות דירה?

    השוכר הפוטנציאלי צריך לבדוק באופן יסודי ככל הניתן את מצב הדירה, על מנת לוודא שהיא תספק את כל דרישותיו, ולא פחות חשוב מכך – אם במהלך הבדיקה השוכר הפוטנציאלי מגלה ליקויים למיניהם בדירה (כמו נזילה, קיר הזקוק לסיוד וכדומה) – הוא יודע שהוא לא האחראי להם והוא יכול וצריך לבקש מהמשכיר שיטפל בליקויים אלה בטרם כניסתו לדירה. בנוסף, חשוב שהשוכר הפוטנציאלי יוודא שמיקום הדירה אינו רועש מדי עבורו, ומספק את כל צרכיו היומיומיים (למשל – שקיים מרכז קניות קרוב, שיש חנייה קרובה – בהנחה והוא משתמש ברכב וכדומה).

    *אין באמור באתר Agreements חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

    לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
    פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

     מידע חשוב נוסף