Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוזה שכירות סטנדרטי

  חוזה שכירות סטנדרטי הוא חוזה הנחתם בתדירות גבוהה בישראל. בזמנים כאלה, בהם רבים מתושבי ישראל אינם מסוגלים כלכלית לממן רכישת דירה, רבים מאיתנו נאלצים, עד גילאים יחסית מבוגרים, לשכור דירה עבור משפחתנו.

  חוזה שכירות סטנדרטי

  תוכן עניינים

  אתר חוזה מציע שירותים משפטיים בנושא חוזה שכירות סטנדרטי

  אתר חוזה מציע לגולשים את מכלול השירותים בתחום חוזה שכירות סטנדרטי לרבות:

  • ייעוץ בנושא עריכת חוזה שכירות סטנדרטי והסעיפים החשובים בו
  • מתן מענה מקצועי בנושאים הקשורים עם חוזה שכירות סטנדרטי
  • ייצוג בהליכים עבור השוכר או המשכיר בחוזה שכירות סטנדרטי
  • ייצוג בתביעת פיצויים בגין הפרת חוזה שכירות סטנדרטי

  לייעוץ משפטי מקצועי בקשר עם חוזה מכירת דירה חייג/י: 077-9974772

  חוזה שכירות סטנדרטי – מהו?

  הדרך הנהוגה לשכור דירה היא באמצעות חוזה שכירות סטנדרטי, אותו ניתן למצוא אפילו באינטרנט. בחוזה סטנדרטי מופיעים סעיפים אותם נהוג להוסיף לחוזה שכירות, ומעניקים מטריה משפטית לשוכר ולמשכיר. עם זאת, בשל נסיבות שונות עבור כל נכס ועבור כל שוכר ומשכיר, על הצדדים להוסיף סעיפים ספציפיים המתאימים לנסיבות ההשכרה. לשם כך, רצוי לפנות לעורך דין מקרקעין, בעל ניסיון בחוזי שכירות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוזה שכירות סטנדרטי – סעיפים שאסור לפספס

   1. פרטי השוכר והמשכיר – למקרה של התדיינות משפטית עתידית, רצוי לפרט את שמות השוכר והמשכיר, לרבות מספרי זהות וכתובת לצורך התכתבות. בלא רישום שמות השוכר והמשכיר, יהיה מסובך להוכיח כי בין הצדדים התקיימה התקשרות חוזית באמצעות חוזה שכירות סטנדרטי.

   2. מבוא להסכם – בפרק המבוא לחוזה שכירות סטנדרטי, הצדדים מציינים את כוונותיהם לגבי הדירה. הצד המשכיר, מצהיר כי הוא מעוניין להשכיר את הדירה לשוכר, השוכר מצהיר כי הוא מעוניין לשכור את הדירה מהמשכיר.

   3. תאריך שכירת הדירה – בחוזה שכירות סטנדרטי, נהוג לציין את תקופת השכירות. לרוב, דירות למגורים מושכרות לתקופה של שנה, עם אופציה להארכת ההסכם. ציון תאריך השכירות על גבי חוזה שכירות סטנדרטי, יסייע לקבוע מהו תאריך סיום תקופת השכירות, במידה והצדדים לא ציינו את תאריך תחילת השכירות וסיומה באופן מפורש. לקביעת תאריך השכירות משמעות משפטית ברורה, שכן שוכר המסרב להתפנות בסיום תקופת השכירות, ניתן ביתר קלות לפנותו באמצעות הליך פינוי מושכר, אם יוכח כי השוכר מתגורר בדירה לאחר תקופת השכירות הקבועה בחוזה.

   4. מצב הדירה וחובת השוכר לשמור על מצב תקין של הדירה – על מנת להימנע מסכסוכים משפטיים עתידים, באשר לנזקים שנגמרו לדירה או לריהוט בדירה, רצוי לפרט בחוזה שכירות סטנדרטי אילו רהיטים נשארים בדירה לשימושו של השוכר, וכן לציין ליקויים הקיימים בדירה ביום ההשכרה, אם קיימים. השוכר מתחייב לשאת בעלות תיקון של נזקים שגרם, למעט בעלויות תיקון הנובעות מבלאי סביר.

   5. מטרת השכירות – על מנת להבהיר כי החוזה נעשה במטרה להשכיר את הדירה, ולא למוכרה או להשכירה בשכירות משנה, רצוי לציין על גבי חוזה שכירות סטנדרטי כי הצדדים מסכימים לכך שהדירה תושכר לשוכר בלבד, לצרכי מגורים בלבד.

   6. אי תחולת חוקי הגנת הדייר – אי החלת חוקי הגנת הדייר הוא צעד נהוג בחוזה שכירות סטנדרטי.

   7. ביטוח ומיסים – בעת שכירת דירה, על המתגורר בדירה לשלם משכנתא עבור הדירה. על הדייר לשלם אף חשבון מים, חשמל, ועד בית וחשבון גז, ככל שישנו. הצדדים לדירה רשאים להסכים כי שכר הדירה יגלם את הארנונה, החשמל המים ועד הבית והגז, אך רשאים הם להסכים כי השוכר יישא בעלויות אלה ישירות לעירייה ולחברת החשמל, חברת הגז וועד הבית. נהוג לאסוף מהשוכר שיק ביטחון, למקרה שלאחר עזיבתו את הדירה יתברר כי לא שילם היטלי ארנונה, חשמל, מים, גז וועד בית. השוכר אף רשאי להסכים עם השוכר כי יבטח את הבית בביטוח דירה על חשבונו.

   8. בטחונות – על מנת לנסות ולהבטיח כי השוכר לא ישאיר אחריו חובות למשכיר, נהוג לבקש מהשוכר לחתום על ערבים. כמו כן, משכירים לעיתים נוהגים לדרוש ערבות בנקאית, שטר חוב ושיק ביטחון.

   לסיכום, חוזה שכירות סטנדרטי רצוי שיכיל התייחסות לצדדים לחוזה, לרבות מספרי זהות, תקופת השכירות, דמי השכירות, תיעוד מצב הדירה בעת ההשכרה, קבלת ערבויות ובטחונות ועוד. במקרה של התדיינות משפטית על ידי עורך דין מקרקעין, ציון סעיפים אלה בחוזה ישמש אותנו להוכיח את טענותינו כלפי השוכר או המשכיר.

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף