Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוזים מיוחדים: חוזה מתנה, חוזה לצד שלישי, חוזה העסקה

  בעידן המודרני כל ההתקשרויות של בני אדם זה עם זה נעשות על ידי חוזים. ישנם סוגי חוזים שונים אשר לכל אחד מטרה אחרת ומאפיינים ייחודיים לו.

  חוזים מיוחדים חוזה מתנה, חוזה לצד שלישי, חוזה העסקה ישנם חוזים אחידים, חוזים עתידיים, חוזי מקרקעין וכולי. כמו כן,ישנם סוגים מיוחדים של חוזים כדוגמת אלו עליהם נדון במאמר זה והם חוזה מתנה, חוזה לצד שלישי וחוזה העסקה.

  תוכן עניינים

  חוזה מתנה, עליו מיד נפרט, הינו חוזה מיוחד, בין השאר בשל היותו חוזה חד צדדי. וזה לצד שלישי הוא חוזה אשר מעניק זכות מסוימת לצד שלישי אשר אינו חלק מן החוזה. חוזה העסקה הוא חוזה עבודה, בהמשך הדברים נבאר מושג זה.

  מהו חוזה מתנה?

  המונח חוזה מתנה יכול להישמע כסתירה מסוימת. למילה חוזה ישנה קונוטאציה רשמית ומחייבת והמילה מתנה היא בדיוק ההפך מכך, דבר מה חופשי ונטול אחריות. חוזה מתנה הוא חוזה לכל דבר ויש לו מאפיינים ייחודיים משלו.

  חוזה מתנה הוא חוזה מיוחד ,בין השאר בשל היותו חוזה חד צדדי וזאת בניגוד למרביתם של החוזים. לרוב, כל הצדדים לחוזה מתחייבים לעשות דבר מה עבור האחר ורק אז מקבלים בגין פעולתם, תמורה כלשהי.

  במקרה של חוזה מתנה, מקבל המתנה לא צריך לעשות דבר מלבד לקבלה. חוזה מתנה הוא חוזה שבו רק צד אחד לחוזה מתחייב ואילו על הצד השני לא מוטלת אחריות כלשהי.

  במידה והצד המתחייב שינה את דעתו ואינו רוצה עוד בהתחייבות, הוא יכול לחזור בו כל עוד המקבל לא שינה באופן משמעותי את מצבו בעודו מסתמך על ההתחייבות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חשוב להבהיר כי נתינה בין קרובי משפחה או חברים טובים אינה בהכרח חוזה מתנה כאשר התחייבות להעניק מתנה בעתיד צריכה להיות בכתב ולא בע"פ.

   במידה ומדובר במקרה של חוזה מתנה במקרקעין, יחולו הכללים הרגילים החלים על חוזה מקרקעין. התנאי העיקרי הוא כמובן הצורך לרשום עסקה במקרקעין. כאשר עסקה במקרקעין לא נרשמה בלשכת רישום מקרקעין היא אינה תקפה ומקבל הזכות מחזיק בידו למעשה התחייבות חוזית בלבד.

   מהו חוזה לצד שלישי?

   חוזה לצד שלישי הקרוי גם חוזה לטובת צד ג', הוא חוזה אשר נועד לאפשר לצדדים החתומים עליו להקנות זכות למוטב שהוא צד שלישי.

   הצד השלישי איננו חלק מן החוזה במובן הישיר אלא הוא רק מוטב אשר מקבל את הזכות שנותנים לו הצדדים. יש להדגיש כי נוסחו של החוזה צריך להבהיר את רצונם של הצדדים לתת את הזכות לצד שלישי אף אם אין הדבר מצוין במפורש.

   תוקפה של הזכות לצד שלישי קמה בעת חתימת הצדדים על החוזה אך האפשרות של הצדדים לשנות או לבטל את הזכות הנ"ל, נתונה להם עד למועד בו נודע למוטב על זכותו.

   ברגע שאחד מהצדדים מסר לצד השלישי הודעה על קיום זכותו, אין לצדדים עוד אפשרות לבטל את הזכות. השימוש בסוג זה של חוזה, חוזה לצד שלישי נעשה רבות במסגרת של פוליסת ביטוח חיים. כאן חותמים המבוטח וחברת הביטוח על חוזה אשר על פיו, בעת מותו של המבוטח יקבל צד ג', את כספי פוליסת הביטוח.

   מטרתו של חוזה העסקה - להסדיר את הזכויות והחובות של העובד כלפי המעביד ולהפך

   מה חשוב לדעת על חוזה העסקה

   חלק נכבד מן המעבידים בישראל בוחרים לחתום על חוזה העסקה עם עובדיהם. למה נועד חוזה העסקה? מטרתו של חוזה העסקה, מסביר עורך דין אדי סוברי, להסדיר את הזכויות והחובות של העובד כלפי המעביד ולהפך.

   הצורך בחתימה על חוזה העסקה אינו לשם הבטחת זכויות מינימאליות לעובד שכן, זאת עושים חוקי המגן הקוגנטים אלא על מנת לתת לעובד תנאים נוספים, מעבר למה שמעניק החוק. חוזה העסקה טוב צריך להתאים לסוג התפקיד והעבודה הנדרשת אך במקביל ,ישנם עניינים אשר רלוונטיים לכל חוזה העסקה באשר הוא:

   • מרכיב השכר: חוזה העסקה צריך לכלול ראשית לכל את שכרו של העובד ואת תנאיו הסוציאליים כולל ביטוח מנהלים. יש לציין באופן מפורש גם את נושא השעות הנוספות ומהו הגמול אשר יקבל העובד בגינן. רצוי להסדיר את מסגרת שעות העבודה על מנת למנוע אי הבנות.
   • חופשה והבראה: זכויות אלו קבועות בחוק ואין חוזה העסקה יכול לקבוע מסגרת חופשה והבראה הפחותות ממה שמעניק החוק לעובד. חוזה העסקה יכול לתת לעובד מכסה גבוהה יותר של ימי חופשה ותשלום גבוה יותר של דמי הבראה.
   • החזרי הוצאות: יש להסדיר במסגרת חוזה העסקה את זכויותיו של העובד לקבלת החזרי נסיעות, הוצאות טלפון, הוצאות רכב וכדומה.
   • אפשרויות קידום והעלאת שכר: רצוי כי חוזה העסקה יכיל גם את אפשרויות הקידום הפתוחות בפני העובד וכן את תדירותה של העלאת שכר בתקופת העבודה. עיגון נושאים אלו במסגרת החוזה מסייעים להבהיר את ציפיות הצדדים זה מזה.

   *אין באמור באתר Agreements חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף