Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוזים ספציפיים: חוזה העסקה, חוזה מתנה וחוזה לצד שלישי

  חוזים ספציפיים: חוזה העסקה, חוזה מתנה וחוזה לצד שלישיישנם סוגים רבים של חוזים כאשר כל חוזה נועד לעגן משפטית את ההתחייבויות של הצדדים זה כלפי זה. מאמר זה יעסוק בשלושה חוזים ספציפיים: חוזה העסקה, חוזה מתנה, וחוזה לצד שלישי.

  • חוזה העסקה – הנו חוזה עבודה המעגן את יחסי העבודה בין עובד למעביד.
  • חוזה מתנה – הוא חוזה יוצא דופן לאור זאת כי מדובר בהתחייבות חד צדדית, מיד נרחיב על כך.
  • חוזה לצד שלישי – הינו חוזה המקנה זכות לטובת צד ג' אשר אינו חלק ישיר מן החוזה.
  תוכן עניינים

  חוזה העסקה

  חוזה העסקה הוא חוזה המסדיר את מערכת יחסי העבודה שבין המעביד לעובד.

  חוזה זה צריך להיות חוזה ברור ומקיף אשר כולל בחובו את כל תנאי ההעסקה של העובד. חוזה העסקה, יכול שיהיה חוזה אישי אך מנגד יכול להיות גם חוזה אחיד. במקרה של חוזה העסקה אישי, יש מקום לניהול משא ומתן בין העובד למעביד על תנאי העבודה. במקרה של חוזה אחיד, לעובד אין כל יד בעריכת החוזה היות שמדובר בחוזה אחד לכל אשר נוסחו זהה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עריכת חוזה העסקה רלוונטית הן ליחסי עבודה ממושכים והן למקרים של העסקה זמנית בשל פרויקט מסוים. חוזה העסקה אינו חייב להיות בכתב ויש להדגיש כי תוקפו של חוזה בעל פה במקרה זה יהיה זהה לתוקפו של חוזה בכתב. אולם, כידוע, ישנה פרובלמאטיות לא פשוטה להוכיח את קיומו של חוזה בעל פה ועל כן כדאי כי החוזה ייעשה בכתב.

   יחסי עובד מעביד הם יחסים מורכבים ומכאן כי רבים הם חילוקי הדעות שעלולים להתעורר בין הצדדים. לאור זאת, מסביר אלי לוטן כי יש לשקול להוסיף אל חוזה העסקה מנגנון יישוב סכסוכים. פנייה אל שירותיו של מגשר או בורר יכולה לפתור את הסכסוך אשר נוצר, במהירות וביעילות וכך נחסך מן הצדדים זמן יקר.

   חשוב לציין כי דיני העבודה כוללים חוקי מגן אשר כשמם כן הם, נועדו להגן על העובד ולוודא כי הוא מקבל מן המעביד תנאים מינימאליים. מדובר בחוקים קוגנטיים אשר לא ניתן להתנות עליהם, אף אם העובד מסכים לכך. לפיכך, במקרה של חוזה העסקה, אין זה משנה אם הצדדים כללו זכויות קוגנטיות בחוזה או אם לאו שכן זכויות אלו מגיעות לעובד על פי חוק.

   דיני העבודה כוללים חוקי מגן אשר נועדו להגן על העובד ולוודא כי הוא מקבל מן המעביד תנאים מינימאליים

   חוקי המגן המרכזיים

   1. חוק שכר מינימום: שכר מינימום הוא תעריף השכר המינימאלי אותו רשאי מעביד לשלם לעובדיו.
   2. חוק חופשה שנתית: חוק זה מעגן את זכותו של כל עובד לצאת לחופשה בתשלום בכל שנה. מספר ימי החופשה להם זכאי העובד עולה עם הוותק במקום העבודה.
   3. חוק פיצויי פיטורים: חוק זה קובע את זכותו של העובד לקבל פיצוי כאשר הוא מפוטר ממקום העבודה.
   4. חוק הגנת השכר: אופן תשלום השכר ומועד התשלום הם חלק מן האלמנטים שחוק זה מעגן. נושא הלנת שכר, גם הוא מוסדר בחוק הגנת השכר.

   חוזה מתנה

   חוזה מתנה הוא חוזה יוצא דופן במובן זה שניתנת בו התחייבות של צד אחד בלבד. זהו חוזה חד צדדי על פיו המתחייב מצהיר על רצונו לתת מתנה לאחר. חוזה, במובן הרגיל או השכיח שאנו מכירים, הוא חוזה הדדי במסגרתו שני צדדים מתחייבים אחד לשני לעשות פעולה כזו או אחרת כאשר כל אחד מן הצדדים לחוזה מקבל משהו תמורת ההתחייבות שלו.

   התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב, כאשר המתחייב רשאי לחזור בו מן ההתחייבות שלו כל עוד מי שעתיד לקבל את המתנה, לא שינה את מצבו על סמך ההתחייבות.

   השינוי חייב להיות שינוי מהותי בחייו של העתיד לקבל. חזרה מהתחייבות למתן מתנה, תיעשה באותה הדרך בה מבטלים כל התחייבות, כפי שמקובל בדיני החוזים, על ידי מתן הודעה בכתב.

   חוזה מתנה נפוץ הוא חוזה מתנה במקרקעין כאשר מדובר לרוב במתן קרקע או דירה במתנה. חוזה מתנה במקרקעין אינו שונה מחוזה רגיל במקרקעין, קרי, העסקה צריכה להסתיים ברישום בלשכת רישום מקרקעין והעסקה אינה שלמה עד שהוגשה בקשה לרישום ואושרה.

   חוזה לצד שלישי

   חוזה לצד שלישי או חוזה לטובת צד שלישי הוא חוזה אשר הצדדים לו מבקשים להקנות זכות לצד ג' הנקרא מוטב. זכות זו יכולה להיות במפורש או מכללא אך עצם הכוונה להקנות צריכה להיות מובנת. טובת ההנאה של צד ג' צריכה להיות מכוונת כלפיו באופן ספציפי על ממת שיוכל לממש את הזכות. במידה והזכות היא פועל יוצא של התחייבויות הצדדים זה אל זה, אין המדובר בחוזה לצד שלישי.

   לסיכום, הצדדים רשאים לבטל או לשנות את הזכות של צד ג' כל עוד הוא אינו יודע עליה. מתן הודעה למוטב על קיומה של הזכות, מבטלת את זכותם של הצדדים לעשות כל שינוי בה. שימוש שכיח בחוזה לצד שלישי הוא חוזה ביטוח חיים אשר מקנה זכות לצד ג' לקבלת תשלום כספי כאשר הוא איננו צד ישיר לחוזה.

   *אין באמור באתר Agreements כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף