לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

משא ומתן לקראת כריתת חוזה

חובת תום הלב מתפרשת אף על הליכי משא ומתן בין הצדדים, לקראת כריתתו של חוזה. במאמר, פירוט אודות חובת תום לב והיקפה המשתנה בהתאם לנסיבות, סוגי הפיצויים בגין הפרת החובה, תוך סקירת פסיקת בית המשפט.

יש לך שאלה משפטית בנושא? שאל אותנו בפורום חוזים

משא ומתן לקראת כריתת חוזה

המקור החוקי

חוזים נכרתים לאחר ניהולו של משא ומתן וגיבוש הבנות לגבי העסקה הנרקמת. חוק החוזים מחיל את עקרונותיו גם על הליכי המשא ומתן, בשלב הטרום חוזי. הדרישה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב גם בשלב מוקדם זה נקבעה בסעיף 12(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג-1973, בעוד הסנקציה לצד לחוזה שנהג שלא כמקובל, קבועה בסעיף 12(ב) לחוק.

“12. תום לב במשא ומתן

(א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו14- לחוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970, יחולו בשינויים המחוייבים”.

מלשון הסעיף עולה, כי צד לחוזה שלא נהג בדרך מקובלת ובתום לב, במהלך המשא ומתן, יחויב בפיצויים בעד הנזק שגרם לנפגע. עם זאת פיצויים אלו יינתנו במשורה ובהסתייגות מסוימת, שכן, עקרון חופש ההתקשרות הנובע מחופש חוזים, נותן לצדדים את החופש להחליט האם להתקשר בחוזה, אם לאו.

עקרון תום הלב במשא ומתן לקראת כריתת חוזה

עקרון תום הלב הנו עקרון על בדיני חוזים, וכזה חל גם על הליך המשא ומתן לקראת כריתת חוזה. כבר בשלב התחלתי זה, בטרם עיגנו הצדדים את התחייבויותיהם בחוזה, מחויבים הם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

בהקשר זה מתבקשת השאלה מהו תום לב? ובאילו נסיבות תחשב התנהגותו של צד לחסרת תום לב?

חוסר תום לב יבחן על פי נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה, בשים לב למטרת החוזה ואופיו.

כך לדוגמא, אי גילוין של עובדות מהותיות בעסקה, יחשב לחוסר תום לב מובהק. על הצדדים למשא ומתן מוטלת חובת הגילוי ועליהם ליידע זה את זה בדבר פרטי העסקה, הידועים להם. חובה זו אינה דורשת מהצדדים להתעלם מהאינטרסים האישיים שלהם, אך עם זאת, מחייבת אותם לנהוג ביושר ובהגינות כלפי שותפיהם למשא ומתן. חובת הגילוי מטילה על הצדדים לגלות עובדות שעל פי הנסיבות, יש לצפות מאדם המנהל משא ומתן, לגלותן (ע”א 8817/02 קליר כימיקלים שווק בע”מ נ’ צבי עצמון (פורסם בנבו. ניתן ביום 27.03.08).

עצם ניהול משא ומתן מקביל עם גורמים אחרים, ללא ידיעת הצד השני, עלול להיחשב לחוסר תום לב, כאשר הצדדים עומדים לקראת כריתת חוזה, בשלב מתקדם של המשא ומתן.

פרישה מאוחרת ממשא ומתן, אף היא יכולה להיחשב לחוסר תום לב, בהתחשב בשלב אליו הגיעו הצדדים ובסיבת הפרישה.

עקרון תום לב, מאגד בתוכו עקרונות מוסריים, דוגמת, יושר, אמינות והגינות. צד לחוזה מחויב לנהוג על פי אמות מידה אלו, הן במהלך משא ומתן לקראת כריתת חוזה והן לאחריו, שאלמלא כן חושף עצמו לתביעת פיצויים, עבור נזקים שנגרמו לצד השני עקב התנהלותו הבלתי הוגנת.

פיצויים בגין הפרת תום לב במשא ומתן לקראת כריתת חוזה

סעיף 12(ב) לחוק חוזים (חלק כללי) קובע, כי הצד הנפגע יזכה בפיצויים בגין הפרת החובה לנהל משא ומתן בדרך מקובלת ובתום לב. פיצויים אלו פורשו בעבר בפסיקה כפיצויים שליליים (פיצויי הסתמכות) בלבד, אשר מטרתם להעמיד את הצד הנפגע באותו מצב שבו היה נתון לולא נכנס כלל למשא ומתן.

בית המשפט העליון שינה הלכה זו, והרחיב את גבולות הפיצויים הניתנים מכוח סעיף 12(ב), גם לפיצויים חיוביים (פיצויי קיום), שעה שהמשא ומתן בין הצדדים הגיע לשלב כה מתקדם “עד כי תוכנו של ההסכם שמבקשים הצדדים לכרות הוא ידוע. תנאיו גובשו. עם זאת אך בשל חוסר תום-הלב נמנע השכלול הסופי של המשא והמתן לכדי חוזה. במצב דברים זה החזרת המצב לקדמותו – העמדת הצדדים במצב שבו ההתנהגות בחוסר תום-לב לא התרחשה – תביא אותם לידי ראיית המצב כאילו שוכלל החוזה” (ע”א 6370/00 קל בנין בע”מ נ’ ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע”מ, פ”ד נו(3) 289).

פסיקת פיצויי קיום, המעמידים את הנפגע במצב כאילו נכרת חוזה, תיתכן אך במקרים יוצאי דופן. כך, בנסיבות בהן נוהל משא ומתן לכריתת חוזה, והצדדים הגיעו לשלב מתקדם, אך כתוצאה מהתנהגות חסרת תום לב של אחד הצדדים, לא השתכלל חוזה לבסוף, יפסקו לצד הנפגע פיצויי קיום.

אין באמור לעיל כדי לעמוד כדי המלצה או חוו”ד משפטית, או תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, החומר המשפטי מטבעו מתיישן ואין כוונה להציג מאמר מדויק מקיף או עדכני – ועל כן יובהר כי העושה במאמר שימוש יהא זה על אחריותו המלאה והבלעדית.

מחפש עורך דין? צריך ייעוץ משפטי? פנה אלינו: מוקד עורכי הדין המוביל והמקצועי בישראל מאז 2006.

צוות של עורכי דין מובילים בתחומם במגוון רחב של התמחויות משפטיות. ליצירת קשר חייג: 077-9974772

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: עץ.אין באמור לעיל ובאתר חוזה משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר משפט תעבורה לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר משפט תעבורה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!