Agreements_MainPic חוזה
Agreements_MainPic חוזה
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  איך לנסח חוזה בצורה יעילה ומקצועית (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  מהו חוזה?

  חוזה הוא הסכם משפטי אכיף המחייב את הצדדים בין אם נכרת בכתב, בהתנהגות או הוסכם בעל-פה ביחס לעסקה כלשהי.

  כיצד חוזה נכרת?

  חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 סעיף 1, מגדיר כך: "חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה."

  דרישת ההצעה כוללת מספר תת תנאים:

  1. גמירות דעת, הצדדים רוצים לבוא בקשר משפטי וליצור יחסים מחייבים ביניהם.
  2. מסוימות, הצד המציע מסר מידע בדבר חפץ מסוים אף מידע בסיסי אודותיו וכן להיפך המקבל שוחח על שאלות פרקטיות כגון תמורה ודרך תשלום וכד'

  דרישת הקיבול כוללת מספר תת תנאים:

  1. הודעה למציע, במסגרתה אושרה קבלת ההצעה בידי המקבל.
  2. גמירות דעת, כוונת הצדדים לבוא בקשר משפטי וליצור יחסים מחייבים ביניהם.

  אנו עדים כיום לכמות בלתי סבירה של חוזים, החל מרכישת מסטיק בסופר וכלה רכישת נכסים או שמירת נכס קנייני, כל תחום בעל דרישות וחוקים אינדיבידואליים עבורו, חוזים נפוצים הם חוזים כוללים חוזי עבודה, חוזי מכר הסכמי שותפות הסכמי ממון הסכמים אחידים מול פרטניים.

  הבנת התנאים וההגבלות הספציפיים של כל חוזה, יהיו בעלי השפעה ארוכת טווח על העסק או הפעולה.

  עד כמה ארוכת טווח? סיום חוזה.

  במציאות חסרת השחר בה האנושות משתדרגת ביישום החוזים אותם מחתימה, נדרשים אנו לא פעם להביא לסיום החוזה טרם תחילתו וזאת בשל נסיבות שונות: כגון אי הסכמות או סיבה מפורסמת לא פחות תום הלב אשר אינו מלא מאחד הצדדים כלפי רעהו. על התנאים לענייון תום חוזה או הפרתו אשר בשפה המשפטית נקראים "תרופות" להיות מספיק יציבים על מנת לאפשר מזור למכות הכלכליות או האישיות העתידות להיווצר.

  משא ומתן על חוזים

  הבנת התנאים וההתניות העיקריים של ההסכם במשא ומתן על חוזים – חלק מהותי בכל עסקה עסקית. ניהול המו"מ יכול להתרחש בין צדדים שונים כגון עובד מעביד, ספק לקוח, מוכר קונה וכו'.

  במסגרת שלב המשא ומתן, הצדדים למעשה יחליטו על:

  מחיר ועלויות שונות, תאריכי אספקה ​​לרבות פיצויים מוסכמים על הפרתם ותנאי תשלום לרבות תקופתה התשלום.

  האם אני יכול להתמודד עם כתיבת חוזה ללא עורך דין? התשובה היא כן, אבל הנזק יקר מהתועלת!

  עריכת חוזה דורשת ספציפיות ועל מנת להימנע מחוזה דרקוני אשר יהיה לטובת צד אחד בלבד, ראוי כי כלל האינטרסים של הצדדים יובאו בו משלב כתיבתו ועד שלב נפיחת חיים בו והוצאתו לידי מעשה.

  עקרון תום הלב בחוזים בשלב משא ומתן בחוזים:

  סעיף 12 לחוק החוזים קובע כי "במשא ומתן לקראת חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב", עקרון מנחה את ההוגנות והיושרה בין הצדדים ומחייב את הצדדים לפעול בשקיפות מלאה לאורך שלבי כריתת החוזה השונים עד הבאתו לידי מעשה, התנהגויות כמעין הסתרת מידע או מתן מידע חלקי יענו על הגדרת סעיף זה ויביאו לביטול החוזה וקבלת סעד של פיצויים מצד המפר כלפי רעהו.

  על כן בניסוח החוזה יש לקחת בחשבון את כלל הארות והערות שהובאו במדריך קצר זה, ולהימנע מחתימה על מסמכים שיש בהם כדי להשפיע לטווח הרחוק גם כן.

  *אין באמור באתר Agreements חוזה כל המלצה משפטית או ייעוץ או תחליף להדרכה ועצה משפטית. יובהר כי העושה שימוש בתוכן האתר ומסמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף